Triduum voorjaar 2017

Een geslaagde Banneuxbedevaart van 26 t/m 30 mei 2017.

‘Ja, we zijn weer thuis’. Die uitroep kon je van diverse pelgrims horen, toen we in Banneux aankwamen. 250 pelgrims uit de bisdommen Utrecht en Den Bosch namen van 26 t/m 30 mei deel aan het triduüm aldaar.

Een gevoel van warmte en niet alleen zijn, zo’n gevoel overvalt je, wanneer een arm om je heen wordt geslagen, wanneer er gezegd wordt: kom op, ik ben toch bij je. Zeker op een moment van ziekte of wanneer je in de put zit, bij een gevoel van alleen zijn en van niet meer weten hoe- en wat. Wanneer je dan hulp krijgt, wanneer je zoiets overkomt, wordt je een ander mens.

Hopelijk gaat het u dan net als die blinde bedelaar die aan de kant van de weg zit. Hij had het gevoel dat hij er niet meer bij hoorde, dat hij beter.... Wanneer je zo’n iemand daar aan de kant van de weg ziet zitten, daar wil je toch wel naar omzien of in ieder geval wat voedsel geven, opdat hij kan blijven leven. En wat een geluk heeft deze mens dan; Jezus komt op zijn weg, hem tegemoet. Jezus spreekt hem aan. “Ga, uw geloof heeft u genezen.” Hij wordt aangesproken, ja hij wordt aangeraakt. Hij hoort er weer helemaal bij. Er is weer toekomst voor hem.

Zo bidden alle pelgrims in de viering met handoplegging, dat Jezus hen ook zal zien en aanraken. Dat zij zo gesterkt worden en toekomst krijgen. Dat Jezus tot een ieder zal zeggen: “Ga’'. En zo kunnen alle pelgrims na de viering met handoplegging gesterkt naar huis gaan. In dankbaarheid gaan zij zo tot slot eerst naar de bron en naar de verschijningskapel om Jezus en Maria, om God te danken dat zij door HEN niet vergeten worden. Als herboren mensen kwam er zo voor alle pelgrims een einde aan deze Banneuxbedevaart. Mgr. Hoogenboom was namens het aartsbisdom ruim een dag in ons midden, hij ging in diverse vieringen voor en sprak een bemoedigend woord tot de bedevaartgangers.

(van 6- t/m 10 oktober a.s. houden wij weer een vijfdaagse bedevaart naar Banneux)    Pastor B.Wolters